Sosyal Güvenlik Uzmanı
TÜRKİYE MAARİF VAKFI'YLA İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE MAARİF VAKFI'YLA İŞBİRLİĞİ

EĞİTİM ÖĞRETİM ALANINDA BİZİ DESTEKLEYEN TÜRKİYE MAARİF VAKFIYLA İŞBİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİ DİLEĞİMİZDİR.

Dünyanın İyiliği İçin Türkiye Maarif Vakfı

Maarif kendini tanıma sürecidir. İnsanın öz-benliğine ve kendisi dışındakine saygıyı, öğrenme ve öğretmede heyecanı, hakikat karşısında tevazuyu ifade eder.

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyi’ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur.

Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadim irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Değerler

• Güven

• İşbirliği ve Dayanışma

• Şeffaflık • Ehliyet ve Liyakat

• İyilikte Israr

• Eğitimde Kuşatıcılık

• Evrensellik Türkiye Maarif Vakfının Faaliyet Alanları

Eğitim - Öğretim

• Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açar.

• Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar.

Eğitim Destek

• Eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurar

. • Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemiyle mezunlarımızın kariyer planlamalarına destek olur.

Yayın

• Eğitim amaçlı yayın organları kurar. • Eğitim program ve içeriklerini geliştirir, üretir ve yayınlar.

• Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile AR-GE çalışmaları yapar.

• Süreli ve süresiz yayınlar yapar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenler ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Burs ve Barınma

• Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar

. • Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.

Eğitim Prensiplerimiz

• Hakikatin evrenselliğini, bu cihetle hikmeti esas alır.

• İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addeder.

• Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturur.

• 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi, eğitimcilerini kendi potansiyel eğitimcisi olarak görür.

• Başarı için temel unsurun insan gücü olduğunu bilir. Bu nedenle tüm insanlığı kuşatıcı bir vizyonu vardı

r. • Eğitim sistemini tüm dünyada uygulanabilir ve kabul edilebilir, uyarlanabilir modeller üzerine inşa eder. İş birliği ve koordinasyona önem verir

. • Müfredat ve programlarını uluslararası eğitim standartlarına, modern eğitim yaklaşımlarına uygun olarak hazırlayıp uygular.

• Türkiye’nin eğitim tecrübesini uluslararası rekabete ve etkileşime açar. • Nitelikli eğitim faaliyetleriyle Türkiye’nin etkin biçimde tanıtılmasına ve temsiline çalışır.

• Tüm faaliyetlerinde kamusal sorumluluk içinde hareket eder.

Detaylı bilgi için: www.turkiyemaarif.org


Etiketler: TÜRKİYE MAARİF VAKFI

0 Yorum

Yorum Yap

CAPTCHA Image 

Benzer Haberler

TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURULARI

TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURULARI


2 yıl önce Baku Atatürk Lisesi
ÖĞRENCİLERİMİZ 5 ŞUBAT - 5 MART TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER. https://www.turkiyeburslari.gov.tr/author/editor/ ...
Azerbaycan Diller Üniversitesi

Azerbaycan Diller Üniversitesi


2 yıl önce Baku Atatürk Lisesi

Azerbaycan Diller Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi Ayten Guliyeva; Öğrencilerimize gönüllü İngilizce kursu veriyor. Kızımıza bu fedakarlığından dolayı teşekkür ederiz.

...
İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABUL EDİLİŞİNİN 97. YILI
...